Aktualności


Otwarta rekrutacja do badania I fazy CP-MGA012-01.

Poszukujemy chorych z wcześniej leczonymi zaawansowanymi nowotworami litymi: niedrobnokomórkowym rakiem płuca, mięsakami tkanek miękkich, rakiem endometrium, rakiem szyjki macicy. Proponujemy immunoterapię nowym przeciwciałem antyPD-1. Więcej informacji tutaj. Zapraszamy.


Otwarta rekrutacja do badania klinicznego KEYNOTE-585

Poszukujemy chorych z miejscowo zaawansowanym, wcześniej nieleczonym rakiem żołądka. Proponujemy leczenie neoadiuwantowe z potencjalnym udziałem immunoterapii. Więcej informacji tutaj. Zapraszamy.


Pracownia USG Kliniki Onkologii

Z przyjemnością informujemy, iż od początku października 2017 Klinika Onkologii posiada własną pracownię USG, mieszczącą się w gabinecie 11 Poradni Onkologicznej (ul. Śniadeckich 10, II piętro). Mamy nadzieję, że poprawi ona dostępność podstawowej diagnostyki obrazowej dla naszych Pacjentów. Terminy badań Pacjenci Poradni Onkologicznej ustalać mogą w jej rejestracji. Wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego.


Lista aktualnie rekrutujących badań klinicznych

W dziale „Dla Pacjenta” dostępna jest lista badań klinicznych, do udziału w których aktualnie poszukujemy Pacjentów. Lista ta będzie na bieżąco uaktualniana. W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki.


06.02.2017 – Nowa strona www

Witamy na nowej stronie www Katedry i Kliniki Onkologii