Badania Kliniczne

Lista badań klinicznych aktualnie rekrutujących w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego.
Lista jest na bieżąco uaktualniana. W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki. 
Pod numerem badania link do bazy clinicaltrials.gov ze szczegółowymi informacjami.


NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO


Study of TAS-102 or Placebo Plus BSC in Patients With Metastatic Gastric Cancer
[Badanie preparatu TAS-102 (triflurydyna/tiperacyl) albo placebo wraz z najlepszą terapią objawową u pacjentów z przerzutowym rakiem żołądka] .
Taiho-Oncology TO-TAS-102-302 

Badacze: Aneta Zygulska, Kamil Konopka
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy rak żołądka
– przynajmniej 2 wcześniejsze linie terapii
– progresja lub nietolerancja w trakcie ostatniej linii

 

RAK PIERSI


A Randomized, Double-Blind, Phase III Study of Pembrolizumab (MK-3475) plus Chemotherapy vs Placebo plus Chemotherapy for Previously Untreated Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Triple Negative Breast Cancer
[Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy oceniające pembrolizumab plus chemioterapię w porównaniu z placebo plus chemioterapią, u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo nawrotowym nieoperacyjnym lub przerzutowym, trójujemnym rakiem piersi]
MSD MK-3475-355 “KEYNOTE-355”

Badacze: Joanna Streb, Paweł Potocki, Iwona Łaksa
Szukamy w skrócie:
– trójujemny rak piersi (u obu płci)
– przerzuty lub miejscowo zaawansowany niemożliwy do terapii radykalnej
– wcześniej nieleczeni z powodu zaawnsowanego raka

 

GINEKOLOGIA/UROLOGIA


A Multinational, Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus Placebo Plus ADT in Patients with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC)
[Międzynarodowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo enzalutamidu plus deprywacji androgenowej w porównaniu z placebo plus deprywacją androgenową, u pacjentów z przerzutowym, wrawżliwym na leczenie hormonalne rakiem prostaty (mHSPC)]
Astellas 9785-CL-0335 “ARCHES”

Badacze: Artur Drobniak, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
– rak prostaty (inaczej stercza/gruczołu krokowego) w stadium rozsiewu odległego (regionalne węzły chłonne nie są wystarczającym kryterium).
– wcześniej nie leczony, lub leczenie dopiero rozpoczęto (możliwe włączenie do 3 miesięcy od rozpoczęcia samego ADT)
– możliwe wcześniejsze przeleczenie docetakselem (w tedy możliwe włączenie do 6 miesięcy od rozpoczecia ADT)

 

A phase III, multicenter, randomized study of atezolizumab (anti-PD-L1 antibody) in combination with enzalutamide versus enzalutamide alone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer after failure of an androgen synthesis Iihibitor and failure of, ineligibility for, or refusal of a taxane regimen
[Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy oceniające atezolizumab (przeciwciało anty-PD-L1) w połączniu z enzalutamidem, w porównaniu z samym enzlutamidem, u pacjentów z przerzutowym, opornym na leczenie kastracyjne rakiem prostaty, po niepowodzeniu leczenia inhibitorem syntezy androgenów oraz niepowodzeniem lub brakiem zgody lub niemożnością leczenia chemioterapią zawierającą taksany]
Roche CO39385 “IMbassador250”

Badacze: Łukasz Kwinta, Artur Drobniak, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
– rak stercza (inaczej stercza/gruczołu krokowego) w stadium rozsiewu (regionalne LN nie są wystarczającym kryterium).
– potwierdzona oporność na kastrację
– wcześniej leczony, jedną linią chemioterapii zawierającej taksan oraz jedną linią inhibitora syntezy androgenów (np. abirateronem)
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 

Study of Atezolizumab as Monotherapy and in Combination With Platinum-Based Chemotherapy in Participants With Untreated Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma
[Badanie oceniające atezolizumab jako monoterapię lub w połączeniu z chemioterapią opartą o pochodne platyny, u uczestników z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym]
Roche WO30070 „IMvigor130”

Badacze: Łukasz Kwinta, Artur Drobniak, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
– rak urotelialny (pęcherza moczowego lub dróg moczowych) w stadium rozsiewu
– wcześniej nie leczony
– bez przeciwwskazań do immunoterapii ani chemioterapii w oparciu o pochodne platyny

 

Lista wszystkich badań klinicznych (również obecnie nie rekrutujących) prowadzonych we wszystkich jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie