Informacje o kursie

Tytuł Kursu: Onkologia i Hematologia

Koordynator kursu: Prof. dr hab. Piotr Wysocki (piotr.wysocki@uj.edu.pl)

Koordynator zajęć w Klinice Onkologii:  dr n. med. Anna Drosik (anna.drosik@uj.edu.pl)

Miejsce: Oddział Kliniczny Onkologii, ul. Śniadeckich 10, II piętro oraz Oddział Kliniczny Hematologii, ul Kopernika 17.
Poszczególne wykłady i seminaria w salach budynku przy Śniadeckich 10, Kopernika 17 oraz CDK ul. Św. Łazarza 16 – wg. oddzielnego harmonogramu.

 

Harmonogram zajęć z Onkologii

Plan zajęć grupy 13, 9 (15.11. – 12.12.2017)
Plan zajęć grupy 3, 11 (6 – 25.10.2017)

 

Przebieg zajęć:

 • dress code zgodnie z zasadami przyjętymi dla wydziału lekarskiego
 • konieczne posiadanie identyfikatorów, kart zaliczeniowych (zostaną rozdane na pierwszych zajęciach) i stetoskopów.
 • szatnia zlokalizowana jest na parterze po wschodniej stronie budynku. Klucz do odbioru u portiera przy wejściu głównym.

Zaliczenie:

 • uczestnictwo w seminariach i zajęciach klinicznych
 • test (60 pytań jednokrotnego wyboru)
 • egzamin poprawkowy – uzgadniany indywidualnie z Kierownikiem Katedry.

 

Asystenci:

 • Anna Drosik
 • Joanna Streb
 • Łukasz Kwinta
 • Agnieszka Słowik
 • Jan Bahyrycz
 • Artur Drobniak
 • Paweł Potocki
 • Małgorzata Bolek-Górska
 • Andrzej Chmiel