Przygotowanie do wizyty w Poradni

Przed każdą wizytą w Poradni Onkologicznej, a w szczególności przed wizytą pierwszorazową, uprzejmie prosimy o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia:
  • wyników badań histopatologicznych
  • wyników badań obrazowych (np. USG, tomografii, rezonansu)
  • kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji w innych oddziałach
  • kart konsultacyjnych lub zaświadczeń z leczenia w innych poradniach specjalistycznych
 • listy przyjmowanych leków wraz z ich dawkowaniem
 • okularów do czytania – jeśli występuje potrzeba ich noszenia (może być konieczne przeczytanie pisemnej informacji lub podpisania dokumentów – np. zgody na leczenie).
 • pytań do lekarz prowadzącego
 • dowodu tożsamości
 • NIP zakładu pracy jeśli potrzebne będzie wypisanie zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA).

 

W trakcie wizyty prosimy o:

 • zgłoszenie dolegliwości, które wystąpiły od ostatniego spotkania z lekarzem
 • okazanie wyników badań wykonanych od ostatniej wizyty
 • zgłoszenie potrzeby przedłużenia recept

 

Po wizycie w Poradni:

 • Termin kolejnej wizyty: jeśli zostali Państwo poproszeni o zgłoszenie się do kontroli, uprzejmie prosimy o wyznaczenie jej terminu w rejestracji lub telefonicznie pod numerem 12 424 8911.
 • Badania krwi: jeśli zostali Państwo poproszeni o wykonanie badań krwi przed kolejną wizytą, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do punktu pobrań znajdującego się przy ul Śniadeckich 10 na parterze, gab. 51 (pod Poradnią Onkologiczną). Punkt pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 9:30.
  Do badań krwi prosimy stawić się na czczo, jednak po zażyciu porannych leków. Osoby chore na cukrzycę nie muszą być na czczo.
 • Badanie USG: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie ultrasonograficzne (USG), uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu badania w Pracowni USG na parterze budynku Śniadeckich 10 (główna rejestracja) lub w Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19. Od września 2017  dysponujemy własną pracownią USG znajdującą się a terenie Poradni Onkologicznej  w gabinecie nr 11. Wyznaczanie terminów możliwe w rejestracji Poradni.
 • Badanie RTG: jeśli zostali Państwo skierowani na prześwietlenie (RTG), uprzejmie prosimy o wykonanie badania w Pracowni RTG na parterze budynku Śniadeckich 10, lub w Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19. Wykonanie prześwietlenia zazwyczaj nie wymaga wcześniejszego umówienia terminu.
 • Badanie TK: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie tomografii komputerowej (TK), uprzejmie prosimy o wyznaczenie lub potwierdzenie wyznaczonego terminu badania w Pracowni TK Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19 lub Pracowni TK przy Klinice Chorób Płuc ul. Skawińska 8.
 • Badanie scyntygraficzne lub PET: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie izotopowe (scyntygrafię lub PET), uprzejmie prosimy o wyznaczenie lub potwierdzenie wyznaczonego terminu badania w Pracowni Medycyny Nuklearnej przy ul Kopernika 17.