Przygotowanie do przyjęcia na Oddział Stacjonarny

Wstęp

Oddział stacjonarny jest podjednostką Oddziału Klinicznego Onkologii przeznaczoną do prowadzenia terapii nowotworów w warunkach hospitalizacji (z pozostaniem w szpitalu na noc).

Choć w ostatnich latach obserwuje się coraz większą tendencję do prowadzenia leczenie onkologicznego w warunkach ambulatoryjnych (inaczej w Oddziale Dziennym) to w przypadku niektórych rodzajów terapii pozostanie w szpitalu na noc jest nieuniknione. Typowo, pobyt Chorego w stacjonarnym Oddziale Klinicznym Onkologii SU przebiega następująco:

 • Termin pierwszego przyjęcia wyznacza lekarz, kiedy podejmowana jest decyzja o tym, że dana terapia będzie prowadzona.
 • Przed każdym przyjęciem zazwyczaj konieczne jest wykonanie badań krwi (więcej informacji poniżej).
 • W dniu przyjęcie około od godziny 8:00 rano Chory udaje się do punktu pielęgniarskiego gdzie pielęgniarki zbierają wywiad pielęgniarski, dokonują wstępnej oceny stanu Pacjenta, wyznaczają salę i łóżko oraz koordynują niezbędne formalności.
 • Następnie odbywa się rozmowa z lekarzem prowadzącym. W jej trakcie przeprowadzane jest również badanie lekarskie i podejmowana jest decyzja o podaniu kolejnej dawki leczenia.
 • Chemioterapia przygotowywana jest w Aptece Szpitalnej, a podają ją pielęgniarki Oddziału.
 • Po podłączeniu kroplówki z chemioterapią Chorzy przebywają w swoich salach lub poruszają się po terenie Oddziału. Worek zawierający lek, wraz z indywidualną pompą infuzyjną mocowane są na specjalnym stojaku na kółkach – umożliwiającym poruszanie się.
 • Przynajmniej dwa razy w ciągu dnia odbywa się wizyta lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad Chorym (rano jest to lekarz prowadzący, wieczorem i w weekendy – lekarz dyżurny)
 • Po zakończeniu leczenia Chory odbiera kartę informacyjną i potwierdza termin kolejnego przyjęcia w gabinecie pielęgniarki oddziałowej.

 

Przed wizytą w Oddziale Stacjonarnym warto przygotować:

 • Wyniki badań, karty informacyjne, karty konsultacyjne lub zaświadczenia z leczenia w innych poradniach specjalistycznych – zwłaszcza te, wydane od czasu ostatniej wizyty w naszym Ośrodku.
 • Listę aktualnie przyjmowanych leków wraz z ich dawkowaniem oraz same leki w oryginalnych opakowaniach.
 • Pytania do lekarza prowadzącego
 • Przynajmniej dwie piżamy, zmiany bielizny, przybory toaletowe, wygodne obuwie (najlepiej nieprzemakalne klapki).
 • NIP zakładu pracy jeśli potrzebne będzie wypisanie zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA).
 • Ponadto warto zabrać
  • okulary do czytania (jeśli występuje potrzeba ich noszenia) – koniecznym może być przeczytanie pisemnej informacji lub podpisanie dokumentów – np. zgody na leczenie.
  • wodę mineralną i ewentualnie lekki posiłek.
  • książkę, gazetę, krzyżówkę lub inny sposób na nudę – pobyt niekiedy trwa długo.

 

W trakcie spotkania z lekarzem prosimy o:

 • zgłoszenie dolegliwości, które wystąpiły od ostatniego spotkania z lekarzem
 • okazanie wyników badań wykonanych od ostatniej wizyty
 • Przedstawienia listy przyjmowanych leków wraz z ich dawkowanie (szczególnie jeśli leczenie zmieniło się od ostatniego pobytu).
 • w dniu wypisu – zgłoszenie potrzeby przedłużenia recept lub wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA)

 

W trakcie podawania chemioterapii prosimy o:

 • Bezwzględne i bezzwłoczne zgłaszanie personelowi wszystkich niepokojących objawów pojawiających się w trakcie wlewu
 • Każdorazowe zgłoszenie pielęgniarkom faktu skończenia się bieżącej kroplówki
 • Stosowanie się do bezwzględnego zakazu przyjmowania jakichkolwiek leków czy suplementów diety na własną rękę. Wszystkie leki przyjmowane przez Pacjenta w trakcie pobytu w Oddziale muszą być zlecone w karcie zleceń lekarskich, a ich przyjęcie każdorazowo odnotowane przez pielęgniarkę.
  W przypadku popularnych leków będą one wydawane z apteczki szpitalnej (ich nazwy i cechy szczególne,, np kolor tabletek mogąsię wtedy różnić od tych przyjmowanych stale). W przypadku leków rzadkich lub występujących w indywidualnych dozownikach (np. insulina, inhalatory) mogą być przechowywane w punkcie pielęgniarskim, opisane nazwiskiem Pacjenta i każdorazowo zwracane w momencie wypisu.

 

Po wizycie w Oddziale Stacjonarnym:

 • Karta informacyjna: wydawana jest każdorazowo po wizycie w Oddziale. Po godzinie 15 i w weekendy karty te wydaje lekarz dyżurny Oddziału.
 • Termin kolejnego przyjęcia: Każdorazowo termin kolejnego podania chemioterapii zapisany jest na karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie go u pielęgniarki oddziałowej.
 • Badania krwi: W większości przypadków (jeśli lekarz prowadzący nie zdecydował inaczej) przed każdym podaniem chemioterapii konieczne jest wykonanie aktualnych badań krwi. Do badań krwi prosimy stawić się na czczo, jednak po zażyciu porannych leków. Osoby chore na cukrzycę nie muszą być na czczo.Prosimy o zgłoszenie lekarzowi prowadzącemu preferencję dotyczące sposobu wykonywania badań laboratoryjnych.
 • Badania krwi wykonuje się w przeddzień podania chemioterapii – uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do punktu pobrań znajdującego się przy ul Śniadeckich 10 na parterze, gab. 51 (pod Poradnią Onkologiczną). Punkt pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 9:30. W punkcie pobrań uprzejmie prosimy o zgłaszanie celu pobrania badań krwi (do kolejnej chemioterapii, do kontroli w Poradni, do zabiegu – np. biopsji, chemoembolizacji, wszczepienia portu).
 • Podczas terapii w Oddziale Stacjonarnym. Z uwagi na jej długotrwałość i konieczność maksymalnego wykorzystanie łóżek którymi dysponuje Klinika, nie ma możliwości wykonywania badań w dniu przyjęcia.
 • Badanie USG: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie ultrasonograficzne (USG), uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu badania w Pracowni USG na parterze budynku Śniadeckich 10 (główna rejestracja) lub w Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19. Od września 2017  dysponujemy własną pracownią USG znajdującą się a terenie Poradni Onkologicznej  w gabinecie nr 11. Wyznaczanie terminów możliwe w rejestracji Poradni.
 • Badanie RTG: jeśli zostali Państwo skierowani na prześwietlenie (RTG), uprzejmie prosimy o wykonanie badania w Pracowni RTG na parterze budynku Śniadeckich 10, lub w Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19. Wykonanie prześwietlenia zazwyczaj nie wymaga wcześniejszego umówienia terminu.
 • Badanie TK: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie tomografii komputerowej (TK), uprzejmie prosimy o wyznaczenie lub potwierdzenie wyznaczonego terminu badania w Pracowni TK Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19 lub Pracowni TK przy Klinice Chorób Płuc ul. Skawińska 8.
 • Badanie scyntygraficzne lub PET: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie izotopowe (scyntygrafię lub PET), uprzejmie prosimy o wyznaczenie lub potwierdzenie wyznaczonego terminu badania w Pracowni Medycyny Nuklearnej przy ul Kopernika 17.

Regulamin Oddziału Klinicznego Onkologii dostępny jest do wglądu na tablicach informacyjnych wiszących w Oddziale Stacjonarnym i Dziennym.