Przygotowanie do przyjęcia na Oddział Dzienny

Wstęp

Oddział dzienny jest podjednostką Oddziału Klinicznego Onkologii przeznaczoną do prowadzenia terapii nowotworów w warunkach ambulatoryjnych (bez zostawania w szpitalu na noc).

W ostatnich latach obserwuje się coraz większą tendencję do prowadzenia leczenie onkologicznego w taki właśnie sposób. Skutkuje to możliwością leczenia większej ilości Pacjentów, jednocześnie poprawiając ich jakość życia poprzez minimalizację czasu pozostawania w szpitalu.

Typowo, wizyta Chorego w Oddziale Chemioterapii Dziennej Oddziału Klinicznego Onkologii SU przebiega następująco:

 • Termin pierwszego przyjęcia wyznacza lekarz, kiedy podejmowana jest decyzja o tym, że dana terapia będzie prowadzona.
 • Przed każdym przyjęciem zazwyczaj konieczne jest wykonanie badań krwi (więcej informacji poniżej).
 • Przyjęcie zaczyna się od wizyty lekarskiej. W jej trakcie podejmowana jest decyzja o podaniu kolejnej dawki leczenia. Lekarze przyjmują w gabinetach nr. 4, 5, 6, 13 i 14.
 • Po wyjściu z gabinetu lekarskiego Chory udaje się do punktu pielęgniarskiego (gabinet nr 3) gdzie pielęgniarki odbierają zlecenia lekarskie, zbierają wywiad pielęgniarski i koordynują podanie leczenia.
 • Chemioterapia przygotowywana jest w Aptece Szpitalnej ale podają ją pielęgniarki Oddziału Dziennego w gabinetach zabiegowych (pokoje 9 i 12). W niektórych sytuacjach Chory sam odbiera leki doustne bezpośrednio w Aptece Szpitalnej.
 • Po podłączeniu kroplówki z chemioterapią Chorzy przebywają na stanowiskach do chemioterapii dziennej w pokojach nr 2 i 14.
 • Po zakończeniu leczenia Chory odbiera kartę informacyjną i potwierdza termin kolejnego podania w gabinecie nr 3.

 

Przed wizytą w Oddziale Dziennym warto przygotować:

 • wyniki badań, karty informacyjne, karty konsultacyjne lub zaświadczenia z leczenia w innych poradniach specjalistycznych – zwłaszcza te, wydane od czasu ostatniej wizyty w naszym Ośrodku.
 • listę aktualnie przyjmowanych leków wraz z ich dawkowaniem
 • pytania do lekarza prowadzącego
 • NIP zakładu pracy jeśli potrzebne będzie wypisanie zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA).
 • Ponadto warto zabrać
  • okulary do czytania (jeśli występuje potrzeba ich noszenia) – koniecznym może być przeczytanie pisemnej informacji lub podpisanie dokumentów – np. zgody na leczenie.
  • butelkę wody mineralnej i ewentualnie lekki posiłek.
  • książkę, gazetę, krzyżówkę lub inny sposób na nudę – chemioterapia niekiedy trwa długo.

 

W trakcie spotkania z lekarzem prosimy o:

 • zgłoszenie dolegliwości, które wystąpiły od ostatniego spotkania z lekarzem
 • okazanie wyników badań wykonanych od ostatniej wizyty
 • zgłoszenie potrzeby przedłużenia recept lub wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA)

 

W trakcie podawania chemioterapii prosimy o:

 • bezwzględne i bezzwłoczne zgłaszanie personelowi wszystkich niepokojących objawów pojawiających się w trakcie wlewu
 • każdorazowe zgłoszenie pielęgniarkom faktu skończenia się bieżącej kroplówki

 

Po wizycie w Oddziale Dziennym:

 • Karta informacyjna: wydawana jest każdorazowo po wizycie w Oddziale. Po godzinie 15 karty te wydaje lekarz dyżurny Oddziału Dziennego.
 • Termin kolejnego przyjęcia: Każdorazowo termin kolejnego podania chemioterapii zapisany jest na karcie informacyjnej. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie go u pielęgniarek Oddziału Dziennego w gabinecie numer 3.
 • Badania krwi: W większości przypadków (jeśli lekarz prowadzący nie zdecydował inaczej) przed każdym podaniem chemioterapii konieczne jest wykonanie aktualnych badań krwi. Przewidujemy dwa tryby wykonywania badań krwi w tutejszym Ośrodku – opisane poniżej. Do badań krwi prosimy stawić się na czczo, jednak po zażyciu porannych leków. Osoby chore na cukrzycę nie muszą być na czczo.Prosimy o zgłoszenie lekarzowi prowadzącemu preferencję dotyczące sposobu wykonywania badań laboratoryjnych.
  • Badania krwi w przeddzień podania chemioterapii – uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do punktu pobrań znajdującego się przy ul Śniadeckich 10 na parterze, gab. 51 (pod Poradnią Onkologiczną). Punkt pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 9:30.
  • Badania krwi w dniu podania chemioterapii – uprzejmie prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do gabinetów zabiegowych Oddziału Dziennego w godzinach 8:00 – 9:30. Podanie chemioterapii następuje wtedy później w ciągu dnia (po uzyskaniu wyników badań).
 • Apteka Szpitalna: jeśli zostaną państwo poproszeni o samodzielne odebranie leków doustnych – należy udać się do Apteki Szpitalnej ul. Kopernika 19a.
 • Badanie USG: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie ultrasonograficzne (USG), uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu badania w Pracowni USG na parterze budynku Śniadeckich 10 (główna rejestracja) lub w Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19. Od września 2017  dysponujemy własną pracownią USG znajdującą się a terenie Poradni Onkologicznej  w gabinecie nr 11. Wyznaczanie terminów możliwe w rejestracji Poradni.
 • Badanie RTG: jeśli zostali Państwo skierowani na prześwietlenie (RTG), uprzejmie prosimy o wykonanie badania w Pracowni RTG na parterze budynku Śniadeckich 10, lub w Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19. Wykonanie prześwietlenia zazwyczaj nie wymaga wcześniejszego umówienia terminu.
 • Badanie TK: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie tomografii komputerowej (TK), uprzejmie prosimy o wyznaczenie lub potwierdzenie wyznaczonego terminu badania w Pracowni TK Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19 lub Pracowni TK przy Klinice Chorób Płuc ul. Skawińska 8.
 • Badanie scyntygraficzne lub PET: jeśli zostali Państwo skierowani na badanie izotopowe (scyntygrafię lub PET), uprzejmie prosimy o wyznaczenie lub potwierdzenie wyznaczonego terminu badania w Pracowni Medycyny Nuklearnej przy ul Kopernika 17.