Badania Kliniczne

Zapraszamy do korzystania z ogólnopolskiej Interaktywnej Bazy Badań Klinicznych.
IBBK jest internetową platformą pozwalającą lekarzom i pacjentom wyszukiwać badania kliniczne rekrutujące na terenie całego kraju. Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, iż pacjent jest potencjalnym kandydatem do badania, przy pomocy dedykowanego call-center, może umówić wizytę w ośrodku prowadzącym rekrutację.


Poniżej lista badań klinicznych aktualnie rekrutujących w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego.
Lista jest na bieżąco uaktualniana. W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu prosimy o kontakt z sekretariatem (12 424 89 12). 
Pod numerem badania link do międzynarodowej bazy clinicaltrials.gov – ze szczegółowymi informacjami.


BADANIA BASKETOWE/WCZESNYCH FAZ


A Phase I Study of the Safety, Tolerability and Pharmacokineticks of MGA012 in Patients with Advanced Solid Tumors.
Badanie I fazy oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę MGA012 (przeciwciało anty PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi.
MacroGenics CP-MGA012-01

Badacze: Anna Drosik, Łuaksz Kwinta
Szukamy w skrócie:
– zaawansowane nowotwory lite: niedrobnokomórkowy rak płuca, mięsaki tkanek miękkich, rak endometrium (trzonu macicy), rak szyjki macicy.
– wyczerpane standardowe możliwości terapii o udowodnionej skuteczności (lub odmowa ich przyjmowania)
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 


NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO


A Phase III, Randomized, Double-Blind, Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) plus Chemotherapy (XP or FP) versus Placebo plus Chemotherapy (XP or FP) as Neoadjuvant/Adjuvant Treatment for Subjects with Gastric and Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma (KEYNOTE-585).
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy oceniające pembrolizumab (MK-3475) plus chemioterapię (XP kub FP) versus placebo plus chemioterapię (XP albo FP), jako leczenie neoadiuwantowe u pacjentów z rakiem gruczołowym żołądka lub połącznie przełykowo-żołądkowego (GEJ).
MSD MK-3475-585 „KEYNOTE-585”

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Agnieszka Przywara, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
miejscowo zaawansowany rak żołądka (≥T3 i/lub ≥N1), potencjalnie możliwy do resekcji po leczeniu neoadiwantowym
– wcześniej nieleczeni
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 

Efficacy and Safety Trial of Apatinib Plus Best Supportive Care Compared to Placebo Plus Best Supportive Care in Patients With Gastric Cancer (ANGEL).
Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo apatynibu w połączeniu z najlepszym leczeniem objawowym w porównaniu z placebo w połączeniu z najlepszym leczeniem objawowym u pacjentów z rakiem żołądka.
LSK-Biopartners LSK-AM301 „ANGEL”

Badacze: Anna Michałowska-Kaczmarczyk
Szukamy w skrócie:
rak gruczołowy żołądka
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany niemożliwy do terapii radykalnej
– wcześniej oddawani przynajmniej 2 liniom leczenia systemowego

 

 


RAK PIERSI


A Randomized, Double-Blind, Phase III Study of Pembrolizumab (MK-3475) plus Chemotherapy vs Placebo plus Chemotherapy for Previously Untreated Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Triple Negative Breast Cancer
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy oceniające pembrolizumab plus chemioterapię w porównaniu z placebo plus chemioterapią, u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo nawrotowym nieoperacyjnym lub przerzutowym, trójujemnym rakiem piersi
MSD MK-3475-355 “KEYNOTE-355”

Badacze: Joanna Streb, Paweł Potocki, Iwona Łaksa
Szukamy w skrócie:
trójujemny rak piersi (u obu płci)
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany niemożliwy do terapii radykalnej
– wcześniej nieleczeni z powodu zaawnsowanego raka

 


GINEKOLOGIA/UROLOGIA


A phase III, multicenter, randomized study of atezolizumab (anti-PD-L1 antibody) in combination with enzalutamide versus enzalutamide alone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer after failure of an androgen synthesis Iihibitor and failure of, ineligibility for, or refusal of a taxane regimen
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy oceniające atezolizumab (przeciwciało anty-PD-L1) w połączniu z enzalutamidem, w porównaniu z samym enzlutamidem, u pacjentów z przerzutowym, opornym na leczenie kastracyjne rakiem prostaty, po niepowodzeniu leczenia inhibitorem syntezy androgenów oraz niepowodzeniem lub brakiem zgody lub niemożnością leczenia chemioterapią zawierającą taksany
Roche CO39385 “IMbassador250”

Badacze: Łukasz Kwinta, Artur Drobniak, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
rak prostaty (inaczej stercza/gruczołu krokowego) w stadium rozsiewu (regionalne LN nie są wystarczającym kryterium).
– potwierdzona oporność na kastrację
– wcześniej leczony, jedną linią chemioterapii zawierającej taksan oraz jedną linią inhibitora syntezy androgenów (np. abirateronem)
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 

Study of Atezolizumab as Monotherapy and in Combination With Platinum-Based Chemotherapy in Participants With Untreated Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma
Badanie oceniające atezolizumab jako monoterapię lub w połączeniu z chemioterapią opartą o pochodne platyny, u uczestników z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym
Roche WO30070 „IMvigor130”

Badacze: Łukasz Kwinta, Artur Drobniak, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
rak urotelialny (pęcherza moczowego lub dróg moczowych) w stadium rozsiewu
– wcześniej nie leczony
– bez przeciwwskazań do immunoterapii ani chemioterapii w oparciu o pochodne platyny

 


 

Lista wszystkich badań klinicznych (również obecnie nie rekrutujących) prowadzonych we wszystkich jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie