Katedra Onkologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Klinika Onkologii
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. med. Janusz Pawlęga

Kraków, ul. Grzegórzecka 20, II p. pok. 209 oraz 210
tel. 12 421 94 46, e-mail: klonk@cm-uj-krakow.pl
  Kierownik Kliniki:
Doc. dr hab. med. Krzysztof Krzemieniecki

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10, II p.
tel. 12 424 89 12, fax 12 424 89 10, e-mail: klinikaonkol@cm-uj.krakow.pl